בקשה לקיום הליך גישור

 

בקשה לקיום להליך גישור

לכבוד

עו"ד רונן סטי

מגדל התאומים 2

ז'בוטינסקי 35, ר"ג

52521

 

office@setty-law.com

 

ח.נ.,

 

הנדון: בקשה לקיום להליך גישור

שלום רב,

 

הננו להודיעך על בקשתנו לקיום הליך גישור בפניך במסלול ___________. מצ"ב פרטי התקשרות עם באי הצדדים/הצדדים.

נודה לתיאום מועד לקיום ישיבת גישור.

 

בברכה,

 

___________________

 

צור קשר