בוררות במסלול פסק סופי

בוררות במסלול פסק סופי מכריעה בטענות הצדדים ללא הליך ערעור. יתרונו של מסלול זה בסיום מהיר של הסכסוך בהחלטת הבורר: "לשים סוף לסכסוך". חסרונו הנו בהעדר קיומה של ערכאת ערעור, המאפשרת תיקון טעות מהותית שנפלה בפסק הבוררות, אם ארע הדבר.

מסלול זה מתאים למקרים בהם הכרעה מהירה וסופית הנה תנאי אקוטי לצדדים. מתכונת מסלול זה עשויה להיות גמישה ביותר. ככלל על הבורר להכריע בצורה יעילה וצודקת בסכסוך על פי הנתונים הקיימים בפניו. ככל שהצדדים מאפשרים לבורר להפעיל את שיקול דעתו באופן מלא הם עשויים לפטור אותו מלהיות כבול להוראות הדין, לכללי הדיון הפרוצדוראליים בבית המשפט ואף לכללי הראיות, המחייבים בבתי המשפט. במקרים קיצוניים קובעים הצדדים כי הבורר אף לא יידרש לנמק את הכרעתו, אם כי אנו ממליצים, בכל הכבוד, שלא לפטור אותו מכך.

בורר מקצועי יידע לנהל בוררות יעילה ומקצועית במתכונת זו תוך הקפדה על דיון הוגן ומתן זכות שווה לכל אחד מן הצדדים לטעון את טענותיו.

במשרדנו אנו מיישמים מתכונת יעילה וייחודית של המסלול הישיר המוצעת לצדדים בישיבת בוררות מקדמית. במקרים בהם מיוצגים הצדדים נערך הדבר בנוכחות עורכי דינם.

בד"כ מסתיים הליך הבוררות תוך תקופה בת 60-90 יום מן המועד בו סיימו הצדדים להשמיע את טענותיהם בפסק בוררות מנומק.

צור קשר