בוררות במסלול ערעור ברשות

בוררות במסלול ערעור ברשות בית המשפט הינו הליך המוסדר בסעיף 29ב לחוק הבוררות. סעיף זה נוסף לחוק על רקע יוזמה אותה הוביל עו"ד רונן סטי החל בשנת 2005 ועד לאישורה בהתאם להצעת החוק שיזם חבר הכנסת (בשעתו) מר גדעון סער.

מסלול הערעור המשפטי מאפשר ניהול תיקון טעויות מהותיות, אם וככל שנפלו בפסק הבוררות, על דרך הערעור.

במטרה ליהנות ממסלול חדשני זה על הצדדים לקבוע כבר בהסכם הבוררות כי פסק הבוררות יהא נתון לערעור. באתר משרדנו תוכל למצוא סעיף בוררות חוזי המוצע לבעלי דין המעוניינים במסלול זה. כמובן, שניתן בכל מחלוקת להסכים על הליך בוררות זה בכתב וליישם דרך זו.

להערכתנו, זהו המסלול הטוב ביותר לצדדים המבקשים לפתור סכסוך בבוררות. בעת פגישה מוקדמת עם הצדדים אנו בוחנים עימם ועורכי דינם, במידה והם מיוצגים, את מידת התאמתו של הליך בוררות זה לנסיבות העניין ורצון הצדדים, במסגרת בוררות פס"ח (פתרון סכסוכים חכם).

צור קשר