בוררות במסלול סיכוי/סיכון

בוררות סיכוי/סיכון מציעה לצדדים פסק בוררות המבוסס על מידת הצלחתם בהוכחת טענותיהם בהליך הבוררות. הליך בוררות זה הנו מ"בית היוצר" של משרדנו. לדוגמה, קבלן משנה תובע קבלן ראשי בגין אי תשלום עבור חלונות אלומיניום שסיפק לפרויקט בניה. ספק תובע לקוח בגין אי תשלום עבור סחורה שיספק בסך של 100,000 ₪. ללקוח טענת הגנה הנוגעת לעמידת הספק בלוח הזמנים שסוכם לצורך אספקת הסחורה וטיבה. בעוד בהליך בוררות שיפוטי רגיל מבוססת ההכרעה על בסיס מבחן ההסתברויות, כלומר, אם עמדת הצד האחד עדיפה על עמדת הצד האחר לפי יחס של 51% ויותר, הוא צפוי לקבל את מלוא הפיצוי. לעומת זאת, בבוררות סיכוי/סיכון הוא יקבל את הפיצוי התואם את מידת הצלחתו להוכיח את טענותיו. לכן, אם הוכחת טענותיו הייתה גבולית יחסית, משהו כמו יחס של 2/3 לעומת 1/3, הוא יקבל 2/3 ולא 100%. בוררות סיכוי/סיכון משקפת, אם כן, את מידת ההצלחה היחסית של כל אחד מן הצדדים.

צור קשר