בוררות במסלול מקוצר

בוררות מקוצרת הינה בוררות המכריעה בסכסוך על בסיס מסמכים בלבד. ישנם מקרים בהם ניתן ונכון להכריע על יסוד מסמכים בלבד, ללא צורך בשמיעת עדויות וחקירת עדים. למען האמת, במדינות שונות באירופה מוכרעים סכסוכים מורכבים על בסיס מסמכים ללא חקירת עדים וזאת במשך שנים רבות ובהצלחה. בוררות מקוצרת פועלת בשיטה זו במיוחד על מנת לחסוך בעלויות לצדדים. היא מתאימה בעיקר למקרים בהם היקף הסכסוך קטן יחסית. זהו תהליך הדומה למתכונת הדיון המהיר המקובלת בבית המשפט, אך ללא חקירות ויישומה עשוי להיות מוצלח בסכסוכים שהיקפם עד 100,000 ₪. במקרים בהם חיוני לברר את המחלוקת העובדתית ניתן להסכים על הקצבת זמן של שעה אחת לשמיעת עדויות הצדדים וסיכום טענות כל צד בקצרה.

צור קשר