בוררות במסלול מגשר

בוררות מגשרת הנה הליך יצירתי להכרעת סכסוכים המשלב בין יתרונות הגישור והבוררות כאחד. יש להדגיש כי אין מדובר בהליך גישור, אלא בהליך בוררות אשר בסופו ניתן פסק בוררות לכל דבר ועניין. יחד עם זאת, הבורר בהליך זה מוסמך לתת פסק בוררות הכולל פתרונות יצירתיים על פי מנדט שניתן לו מראש. לדוגמה, שותפות רו"ח מבקשת להתפרק כאשר בין השותפים אין הסכמה על דבר. הבורר מוסמך, על יסוד טענות הצדדים, להחליט על חלוקת הלקוחות, הספרייה המקצועית, ריהוט, מחשבים, מי נשאר ומי יוצא. כל אלה הסדרים שייתכן והיו מושגים בהליך גישור, אם היה הדבר אפשרי הדבר. פסק בוררות מסורתי היה מכריע בדרך כספית בלבד. בוררות "מגשרת" מכריעה בדרך המסדירה באופן יצירתי את יחסי הצדדים. הליך זה מבוסס על ניסיונו של עורך דין רונן סטי וכלליו חוברו על ידו.

צור קשר