ספרו של עו"ד סטי על בוררות בינ"ל ב – ICC

ספרו של עו"ד סטי על בוררות בינלאומית

"בוררות בינלאומית ב – ICC "מורה נבוכים" לפרקליט הישראלי" בהוצאות ICC – ישראל הנו הספר היחיד בשפה העברית על בוררות בינלאומית בבית הדין הבינלאומי לבוררות ב – ICC, פרי עטו של עו"ד רונן סטי.
הספר מתמקד בכללים המיוחדים של המוסד לבוררות ויישומם בעולם המעשה. יישומם של כללי הבוררות נעשה תוך התחשבות בדין הישראלי ובהזדמנות לאכוף פסקי בוררות בינלאומיים, סעיפי בוררות בינלאומיים וסוגיות רבות אחרות בדגש על ניהול הליכי בוררות בינלאומית לפי כללי הבוררות של ה – ICC בישראל, או במקומות אחרים בעולם.
הספר כולל 5 חלקים:
חלק ראשון: הסכם הבוררות
חלק שני: פתיחת הליכי הבוררות
חלק שלישי: ניהול הליכי הבוררות
חלק רביעי: מתן פסק הבוררות
חלק חמישי: אישור פסקי בוררות חוץ לפי אמנת ניו –יורק
הספר יצא לאור בהוצאות ICC – ישראל בשנת 2009 ונערך על פי כללי הבוררות אשר היו נכונים לאותה תקופה. על כן יש כמובן להביא בחשבון את השינויים בכללי הבוררות מאותה תקופה ואילך.
הספר כולל בפתחו את הנהלת ICC – ישראל מפי נשיא ICC – ישראל האלוף במיל' אורן שחור וכן מנכ"ל ICC, מר ברוך מזור:

"נושא הבוררויות הבינלאומיות תופס חלק גדל והולך במכלול הפתרונות העומדים לרשות הצדדים המעורבים בסכסוכים, במיוחד סכסוכים כלכליים...
הבוררויות ב – ICC מתנהלות מחד באופן קפדני ביותר ומאידך, במסדר פרוצדורה המאפשר גמישות מרבית. את בוררות ICC ניתן בכל מדינה, שפה ותרבות ועל פי כל דין, ובלבד שתישמר המסגרת הפרוצדוראלית. יותר ויותר חברות ישראליות שילבו את סעיף הבוררות של ICC בחוזים שחתמו עם לקוחותיהן...
תודה מקרב לב לעו"ד רונן סטי, שטרח לילות כימים לכתוב ספר זה בהתמדה ובמקצועיות ראויות לציון."

צור קשר