בוררות LCIA

בית הדין לבוררות בינ"ל בלונדון הנו מוסד רב מוניטין בפתרון סכסוכים בינ"ל בבוררות הנחשב לבין המוסדות המובילים בתחום זה בעולם. בית הדין עצמו אחראי על מינוי בוררות, בחינת עניינים הנוגעים למינויים ופקיוח על הוצאות הבוררות. במסגרתו מופעלת מזכירות מתקדמת לניהול התיקים, לרבות תוך יישום מערכת ממוחשבת המאפשרת ניהול יעיל של התיקים המתנהלים בבית הדין.

ניהול הליך הבוררות, חרף העובדה שמטה ה – LCIA בלונדון אפשרי בכל מקום בו יבחרו הצדדים וזאת, תוך יישום כללי הבוררות הנוגים בבית הדין. ברירת המחדל של מקום הבוררות תהא לונדון, אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת וזאת בהתאם לסעיף 16.1 לכללי הבוררות שם. בית הדין מחזיק בידיו רשימת בוררים מקצועיים אך יחד עם זאת הצדדים רשאים למנות בורר אשר יפעל בהתאם לכללים אלו, הגם שאינו ברשימה זו.

מעבר לכל אלו מקיים ה – LCIA גם הליכי גישור והליכים אלטרנטיביים נוספים לפתרון סכסוכים. ספר ICCעל בוררות בינ"ל ב ICC "מורה נבוכים" לפרקליט בחיבורו של עו"ד סטי כולל השוואה בין כללי הבוררות ה – LCIA לאלו של ה – ICC במספר עניינים.

ה – LCIA מציע סעיף בוררות חוזי כמו גם את כללי בית הדין באתר http://www.lcia-arbitration.com/. חשוב מאד לערוך מבחן משווה בין מוסדות הבוררות המובילים טרם קבלת החלטה ובחירה באיזה מהם עדיף לנהל את הליך הבוררות בפועל. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו העוסק בתחום הבוררות הבינ"ל הן בניהול הליכים אלה והן בייצוג בהם.

צור קשר