בוררות בינ"ל

הליך הבוררות הנו הליך שיפוט פרטי לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. הליך הבוררות מוסדר בחוק הבוררות, התשכ"ח 1968, אשר תוקן בעיקר על יסוד יוזמתו של עו"ד רונן סטי בשנת 2008.

בשונה מניהול תיק בבית המשפט, קיימת לצדדים שליטה רבה, החל מבחירת הבורר, אשר יכריע בסכסוך, דרך שליטה בלוח הזמנים וכללים שונים הנוגעים לניהול הבוררות, עד לסיומה. כל אלו מוסדרים בהסכם בוררות הנערך בין הצדדים.

קיימים מקרים בהם צדדים מסכימים כבר בהסכם מסחרי, שנחתם ביניהם בתחילת הדרך המשותפת, כי כל מחלוקת תוסדר בבוררות. ואולם, גם אם לא קיים סעיף כזה יכולים הצדדים לקיים הליך בוררות תוך סיכום תנאי הבוררות מראש ובכתב בפתחו של הליך הבוררות.

להליך זה יתרונות רבים בהשוואה לפתרון הסכסוך בבית המשפט, אם כי תנאי לכך הוא ניהול הבוררות בפני בורר מקצועי. בין יתרונות אלה ניתן למנות את סיום הסכסוך תוך תקופה קצרה יחסית, חסכון בעלויות לעומת ניהול הסכסוך על פני תקופה ארוכה, שמירת סודיות, שכן הבוררות מתנהל באופן פרטי ועוד.

פסק הבוררות, הניתן בסיום הליך זה, ניתן לאישור כפסק דין לכל דבר ועניין לפי סעיף 23 לחוק הבוררות. יתר על כן, תיקון החוק שאושר, מאפשר לצדדים להסכים מראש כי פסק הבוררות יהא ניתן לערעור, בעיקר על מנת לתקן טעויות מהותיות, אם וככל שנפלו בפסק הבוררות, שכן גם הבורר הוא לא יותר מאשר אדם בשר ודם.

עו"ד רונן סטי, אשר צבר ניסיון רב בניהול הליכי בוררות מקיים הליך זה במתכונת פס"ח (פתרון סכסוכים חכם), במטרה לנהל הליך ה"תפור" לצרכי הצדדים ומידותיהם.

 

בוררות ICC        אין פריטים
ה – ICC (ה – International Chamber of Commerce), לשכת המסחר הבין לאומית הנו ארגון העסקים העולמי המקיים פעילות בכ – 140 מדינות בעולם ובכללן ישראל. לארגון זה השפעה רבה על גופים המתווים את המדיניות הכלכלית בעולם כגון: ה – G-8, WTO, ה – OECD ואחרים.
אמנת ניו-יורק        מכיל 4 דפים
אמנת ניו יורק להכרה ואכיפה של פסקי בוררות חוץ (1958) מסדירה את הכללים לאישור פסקי בוררות אשר ניתנו מחוץ למדינה בה מעוניינים בהכרה ואכיפה בפועל של תוצאות הבוררות. ישראל, כמו גם כ – 150 מדינות חתמו על אמנה זו ואמצו את כלליה בהוראות הדין.
"The Arbitration Law in Israel"        אין פריטים
חוק הבוררות החדש לאחר התיקון בשפה האנגלית שתורגם ע"י עו"ד רונן סטי
מאמרים בבוררות בינלאומית        מכיל 2 דפים

בוררות LCIA
בית הדין לבוררות בינ"ל בלונדון הנו מוסד רב מוניטין בפתרון סכסוכים בינ"ל בבוררות הנחשב לבין המוסדות המובילים בתחום זה בעולם. בית הדין עצמו אחראי על מינוי בוררות, בחינת עניינים הנוגעים למינויים ופקיוח על הוצאות הבוררות

בוררות ב- AAA
מוסד הבוררות האמריקאי ה – American Arbitration Association נחשב לאחד המוסדות המובילים בארה"ב לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. אחד ממאפייניו הבולטים הנו מערכת ממוחשבת חכמה לפתרון סכסוכים.

בוררות בדין האנגלי
חוק הבוררות בבריטניה, ממנה ירשה ישראל את פקודת הבוררות עבר שינוי יסודי בשנת 1996. במסגרת שינוי זה הוסדרה בו האפשרות לניהול הליך בוררות עם ערכאת ערעור. מהפיכה זו בדין האנגלי נערכה בניר עמדה בעריכתו של עו"ד רונן סטי עבור ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת.

בוררות בדין הקנדי
במחוז אונטריו בקנדה הונהגה ערכאת ערעור על פסק בוררות כבר בשנת 1991. במסמך שנערך ע"י עו"ד רונן סטי עובר ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת הובא הדין הקנדי החל במחוז אונטריו. הבנת דין הבוררות הבינ"ל חשוב בעת ייצוג לקוחות בהליכי בוררות בינלאומיים ובחירת מקום ...

בוררות בדין הצרפתי
דין הבוררות בצרפת מוסדר בקוד סדרי הדין האזרחיים (Nouveau Code De Procedur Civile, Livere) הקובע כברירת מחדל את זכות הערעור על פסק הבוררות. יש לזכור מושבו של בית הדין לבוררות בינ"ל של ה - ICC אך הדין עורך הבחנה בין דיני בוררות בינ"ל לדין הבוררות המקומית.

מינוי בורר
עו"ד סטי המכהן כחבר בועדת הבוררות הבינ"ל של ה- ICC הפועלת ליד בית הדין הבינ"ל לבוררות של ה - ICC אשר חבר את
הספר"ניהול בוררות בינ"ל ב - ICC, מורה נבוכים לפרקליט הישראלי" , הוצאת ICC - ישראל, משמש גם כבורר בבוררויות
עסקיות
ב - ICC.

 

צור קשר