בוררות בינלאומית – פסיקה

רעא 630/06 סברילון בע"מ נ' CITRIX SYSTEMS INC
מרחב שיקול הדעת השיפוטי, מצומצם בלאו הכי בעניין עיכוב הליכים בבוררות רגילה ע"פ ס' 5 לחוק הבוררות, צר עוד יותר כאשר חלה על הסכם הבוררות אמנת ניו-יורק, וכאשר הוא נשלט ע"י ס' 6 לחוק הבוררות.

יואנס בע"מ נ' האגף לאספקת משאבים של משרד הפנים של אוקראינה- משרד הפנים של אוקריאנה
בקשת ויואנס בע"מ, להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בוררות חוץ. שניתן ע"י בית דין בינ"ל מסחרי לבוררות ליד לשכת המסחר והתעשייה של אוקראינה. הדיון נסב בשאלת ההליך הראוי לתקיפת פסק בוררות זר, מהו המועד להגשת הבקשה לביטול פסק בוררות זר והטעמים להארכת המועד

 

צור קשר