בוררות בדין הצרפתי

הדין הצרפתי

דין הבוררות בצרפת מוסדר בקוד סדרי הדין האזרחיים (Nouveau Code De Procedur Civile, Livere) הקובע כברירת מחדל את זכות הערעור על פסק הבוררות. יש להדגיש כי גם על פי הדין הצרפתי תנאי הסף לבירור הסכסוך בבוררות הנה תנית בוררות בכתב כאמור בסעיפים 1442-1443 לקוד זה. לפי סעיף 1482 פסק הבוררות ניתן לערעור אלא אם כן הצדדים ויתרו על זכותם בהסכם הבוררות. יחד עם זאת, היה והבורר הוסמך להיות amiabe compusi tell (ככל הנראה בורר מוסכם על דרך הפשרה) יידרשו הצדדים לשמור את זכותם לערעור על פסק הבוררות במפורש במידה ולא עשו כן ייחשב הדבר כויתור מצידם.

French Code of Civil Procedure

 

Article 1482

An arbitral award may be appealed unless the parties waived their right to appeal in the arbitration agreement. However, it may not be appealed where the arbitrator has been empowered to rule as amiable compositeur, unless the parties expressly reserved the right to do so in the arbitration agreement.

  

הליך הערעור הנו הדרך היחידה לחזור לדיון על פסק הבוררות במטרה לבקר אותו או לבטל אותו (setting aside). היה והבורר הוסמך להיות Amibabe Copositeur יהא מוסמך גם השופט בעל סמכות זו בערעור.

 

Article 1483

Where, in accordance with the distinctions made in Article 1482, the parties have not waived their right to appeal or have expressly provided for such right in the arbitration agreement, an appeal is the only form of recourse available, be it to obtain the revision or the setting aside of the arbitral award. The appellate judge shall rule as amiable compositeur where the arbitrator was empowered to do so.

  

הליך הערעור אינו מחליף את הליך הביטול. גם אם הצדדים ויתרו על הליך הערעור בהסכם הבוררות עדיין עומדת לזכותם לפי סעיף 1484 האפשרות לטעון לביטול פסק הבוררות בהתאם לסעיף 1484 לדין הצרפתי במקרים כגון: ביטול פסיקת ברור בהעדר בוררות, מינוי שאינו תקין, חריגה מכללי ניהול הליך תקין ועוד.

Article 1484

Where, in accordance with the distinctions made in Article 1482, the parties have waived their right to appeal or have not expressly reserved such right in the arbitration agreement, an action to set aside what is characterized as an arbitral award may nonetheless be brought, notwithstanding any provision to the contrary. It is available only in the following cases:

1°  Where the arbitrator ruled in the absence of an arbitration agreement or on the basis of an agreement that was void or had expired;

2°  Where the arbitral tribunal was irregularly constituted or the sole arbitrator irregularly appointed;

3°  Where the arbitrator ruled without complying with the mission conferred upon him or her;

4°  When due process has not been respected;

5°  In all cases of nullity envisaged in Article 1480;

6°  Where the arbitrator has violated a rule of public policy.

  

 

אנו למדים כי הדין הצרפתי מצהיר באופן פוזיטיבי על זכות הערעור על פסקי בוררות לבתי-המשפט. ייתכן כי אם הדין הישראלי היה מצהיר לפני תקופה ארוכה על זכות זו בחקיקה, הייתה מיושמת דרך זו ותורמת לפיתוח הליך הבוררות בישראל.

שמירת קיומה של הזכות לבטל פסקי בוררות בצד זכות הערעור, גם אם הצדדים ויתרו על זכות הערעור מדגישה את ההבדל ביניהם. הליך הערעור נתפש כהליך לתיקון טעויות בהכרעה עובדתית או משפטית. הליך הביטול נועד לאפשר התמודדות עם ניהול לא תקין של הליך הבוררות. במקום בו לא קיימת זכות ערעור ומי מהצדדים מאוכזב מפסק-הבוררות הוא יעשה הרבה כדי לתקוף את הליך הבוררות. זו הדרך היחידה שלו להתגבר עליו. במקום בו קיימת זכות ערעור יתמקד הצד המאוכזב בתיקון הטעות בפסק הבוררות. לכן יש יתרון מעשי שכן ביטול פסק הבוררות ישיב את הצדדים לנקודת ההתחלה ואילו הליך ערעור יאפשר להם לשים סוף לסכסוך.

 

Article 1491

An action to revise the arbitral award is available in the same cases and under the same conditions as those envisaged for court judgments.

It shall be brought before the Court of Appeals which would have had jurisdiction over other forms of recourse against the award.

 

צור קשר